Organizatorzy:Partnerzy:

Partner organizacyjny:Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Tradycyjnie, jak co roku Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału XIII Olimpijskim Dniu Kardiologii, w ramach którego odbędzie się XII Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK. Spotykamy się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, we wtorek 4 grudnia 2018.

W części praktycznej Konferencji rozpoczynamy Warsztatami EKG u młodocianych sportowców, przygotowanymi w tym roku przez Zespół Pani Profesor Katarzyny Bieganowskiej z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zapraszamy również do udziału w warsztatach pierwszej pomocy BLS i ALS z zastosowaniem automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (AED).

Ponieważ jest to nieliczna okazja do spotkania lekarzy z wielu dziedzin medycyny, pragniemy kontynuować Sesję Przypadków Klinicznych. Będzie to okazja do wymiany poglądów na tematy dotyczące trudnych sytuacji medycznych w kardiologii sportowej. Zapraszamy do zgłaszania przypadków problematycznych, które wspólnie spróbujemy rozwikłać lub wyznaczyć drogę postępowania (proszę zgłaszać problematycznych zawodników mailowo: renata.glowczynska@wum.edu.pl)

Nawiązując do wcześniejszych konferencji w Sesji Głównej prezentujemy tematy z kardiologii dziecięcej i kardiologii dorosłych. W tym roku tematami wiodącymi będą wady zastawki aortalnej u dzieci i młodzieży - rozpoznanie i kwalifikacja do uprawiania sportu, możliwości zastosowania ablacji w zaburzeniach rytu u sportowców a także zostanie zaprezentowane spojrzenie kardiologa na biegi wysokogórskie i długodystansowe. Omówimy również idee aktywności fizycznej w ujęciu medycyny stylu życia.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla studentów. Szczegółowe informacje i formularz zapisów znajdziecie Państwo na tej stronie.

Serdecznie zapraszamy!!!


Renata Główczyńska,
Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Sportowej PTK