Organizatorzy:Partnerzy:

Partner organizacyjny:09:00-11:00
Warsztaty pierwszej pomocy na boisku z wykorzystaniem fantomów
Przewodniczący: D. Kosior (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie), A. Folga (Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Warszawa), M. Galas (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
Przerwa kawowa
 
11:30-14:00
Interaktywne warsztaty EKG
1. Podstawy interpretacji EKG w arytmiach genetycznie uwarunkowanych - K. Bieganowska (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
2. Interpretacja zapisów EKG, Holter EKG i prób wysiłkowych - M. Miszczak-Knecht, M. Brzezinska (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
 
Przerwa lunchowa
 
15:00-18:15
Sesja główna
Przewodniczące: R. Główczyńska (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny), A. Turska-Kmieć (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
 
15:00-16:15
Przypadki kliniczne
(każdy przypadek 12 minut + 5 minut dyskusja)

Panel ekspertów: K. Bieganowska (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa), L. Ziółkowska (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa), A. Mamcarz (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Przypadek No 1. Ablacja - problem psychologiczny u nastolatka z tachyarytmią nadkomorową - M. Brzezińska, M. Miszczak-Knecht (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
Przypadek No 2. Objawowe, samoograniczające się częstoskurcze komorowe u 14 letniej pacjentki. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne - R. Pietrzak (Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Przypadek No 3. Czy łatwe męczenie u nastolatka wynika z otyłości - A. Paszkowska, L. Ziółkowska (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
Przypadek No 4. Choroba wieńcowa u 39 letniego ambitnego amatora. Standardy diagnostyki kardiologicznej w medycynie sportowej. A. Pietruszyńska (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów, Łódź), J. Krzywański (Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Warszawa), A. Folga (Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Warszawa), R. Pietruszyński (Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów, Łódź)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kolejnych przypadków klinicznych
 
16:15-18:15
Wykłady w części głównej
(każdy wykład 25-30 minut)

1. Medycyna stylu życia - rola aktywności fizycznej - A. Mamcarz (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
2. Wady zastawki aortalnej u dzieci i młodzieży - rozpoznanie i kwalifikacja do uprawiania sportu - M. Kowalczyk-Domagała, A. Turska-Kmieć (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
3. Możliwości zastosowania ablacji w zaburzeniach rytu u sportowców - M. Peller (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
4. Biegi wysokogórskie i długodystansowe - spojrzenie kardiologa - T. Mazurek (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
5. Analiza badań ergospirometrycznych sportowców - M. Bazańska