Organizatorzy:Partnerzy:Partner organizacyjny:09.00-09.10

Otwarcie Konferencji

09:10-11:00

Warsztaty ergospirometryczne. Monitorowanie wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym.

Przewodniczący: dr Hubert Krysztofiak – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej / Warszawa, dr Robert Pietruszyński – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej / Łódź, dr inż. Jan Bazański – VO2MAX Sp. z o.o.

Ocena wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym. Optymalizacja zaleceń treningowych – przetrenowanie – dr Robert Pietruszyński, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej / Łódź

Analiza badań ergospirometrycznych Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) oraz wyznaczanie progów; Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP). Budowa planów treningowych w oparciu o wyznaczone progi metaboliczne – mgr Marta Bazańska-Janas, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej / Warszawa, VO2MAX Sp. z o.o.

Badanie ergospirometryczne przeprowadzone w trakcie sesji z użyciem systemu cpet MetaLyzer 3B „breath-by-breath” firmy CORTEX Biophysik GmbH

Zajęcia praktyczne – wyznaczanie progów metabolicznych oraz budowa planów treningowych na podstawie badania CPET

11:00-11:30

Przerwa

11:30-12:30

Sesja: Sportowiec z arytmią w zapisie elektrokardiograficznym

Przewodniczący: prof. Katarzyna Bieganowska – IPCZD

Sportowiec z zespołem WPW – od teorii do praktyki – dr med. Maria Miszczak Knecht – IPCZD

12:30-13:00

Przerwa

13:00-14:00

Sesja: Przypadki kliniczne

Przewodniczący: dr Andrzej Folga – COMS Warszawa, dr hab. Łukasz Małek – IK Anin, prof. Katarzyna Bieganowska – IPCZD

Prezentacja przypadków klinicznych: dr Andrzej Folga – COMS Warszawa, dr Anna Pacholec – COMS Warszawa, dr Monika Brzezinska – IPCZD, dr Wojciech Szychta – IPCZD, dr Robert Pietruszyński – USK Łódź

14:00-14:30

Przerwa lunchowa

14:30-16:30

Sesja główna: Kardiologia sportowa – stare i nowe wyzwania

Przewodniczący: dr hab. Renata Główczyńska – WUM, dr Anna Turska-Kmieć – IPCZD, dr Maria Miszczak-Knecht – IPCZD

14:30-15:00
Kardiomiopatia przerostowa jako czynnik ryzyka nagłego zgonu sportowca, dr hab. Lidia Ziółkowska – prof. Instytutu, IPCZD

15:00–15:30
Nurkowanie – problemy kardiologiczne – dr Patryk Krzyżak – MedExpedition Poland

15:30-16:00
Zaburzenia rytmu serca – kiedy warto wykonać rezonans magnetyczny serca – dr hab. Łukasz Małek – IK / Warszawa

16:00-16:30
Aktywność fizyczna po procedurach kardiologii inwazyjnej – dr hab. Renata Główczyńska, WUM

16:30

Zakończenie konferencji