Organizatorzy:Partnerzy:Partner organizacyjny:Studentów zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji, za okazaniem ważnej legitymacji.

Zapisy poprzez e-mail: konferencjasks@neoart.com.pl


Opłata za udział w konferencji wynosi: 150 zł

Wpłaty po uprzedniej rejestracji należy dokonać na:
Numer rachunku:
Santander Bank Polska
97 1090 1870 0000 0001 4362 0254

Nazwa rachunku:
Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C
02-737 Warszawa

Tytuł przelewu:
"Opłata rejestracyjna za udział w konferencji 7.12.2019 - SKS"

Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Twoje dane


Dane do faktury

(w przypadku pozostawienia pustych wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu)


Poprzez dokonanie zgłoszenia wyrażam, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych w niezbędnym zakresie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa w celu rejestracji mojego uczestnictwa XII Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności. [POLE OBOWIĄZKOWE]